Kontakt
Czy mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów i usług? Szukasz osobistego punktu kontaktowego? Kontakt

 
 
 

Fiery Color Profiler 2

Perfekcyjne kolory - Od profili do kolorów dodatkowych

 

W celu zapewnienia stałej jakości barw, systemy wyjściowe wymagają regularnej kalibracji. Fiery Color Profiler 2 pozwala na tworzenie i zapisywanie wysokiej jakości profili ICC jak również kolorów dodatkowych. Ponadto wersja 2 dostarcza narzędzi do szacowania profili i kontroli jakości.

 

Kolorowe dokumenty mają większy wpływ na odbiorcę oraz mają lepszą czytelność. Jednakże by wywrzeć dobre wrażenie kolory w dokumentach muszą być zawsze wiernie i w sposob stały odwzorowane. Ponadto zapewniona musi być również precyzyjna reprodukcja schematów kolorów, np: w logo firmy. Fiery Color Profiler 2 jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia absolutnie precyzyjnej zgodności barw. Jest to możliwe dzięki profilom ICC, ktore mogą być używane na wszystkich kolorowych urządzeniach Develop, wyposażonych w kontroler Fiery. Spektrofotometr i przybory do pozycjonowania są dołączone do oprogramowania. W odróżnieniu od zwykłego densytometru spekrofotometr potrafi rozpoznać ton barwy i tym samym zmierzyć kolory specjalne.

Fiery Color Profiler 2

Jakie masz korzyści

  • Tworzenie profili ICC: przy tworzeniu profili ICC oprogramowanie to pozwala na dopasowanie ustawień skanerów, aparatów cyfrowych, monitorów i drukarek. Zapewnia to dokładny odczyt dokumentu i idealne odwzorowanie na urządzeniu wyjściowym. Profle Inspector pozwala na reprezentowanie i porównanie profili w 3D. Mogą być one zaadoptowane przy użyciu programu Profle Editor.
  • Kalibracja systemów Develop: spektrofotometr ES-1000 jest szybkim i łatwym w obsłudze kalibratorem kolorów podłączanym do komputera przy pomocy łącza USB. Ponieważ ES-1000 jest dedykowany bezpośrednio oprogramowaniu do kalibracji Fiery, może być używany jako densytometr do śledzenia fluktuacji reprodukcji barw w trakcie druku. Jest dostępny w wersji z filtrem UV, który jest zalecany przy używaniu papieru z rozjaśniaczem optycznym.
  • Tworzenie bibliotek kolorów dodatkowych. Możliwe jest to przy pomocy kontrolera Fiery, i szczególnie użyteczne na etapie pre-produkcyjnym. Spektrofotometr kalibruje kolory do modułu "Spot-On". Nowy Color Verifier mierzy wartości barw i porównuje je na podstawie ich różnic.
  • Kalibracja monitora do soft-proofingu: dokumenty mogą być sprawdzone na monitorze po jego kalibracji.
  • Printing service companies
  • In-house print shops in companies
  • Marketing department
poleć produkt znajomemu
Wszystkie marki lub nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami produktów ich producentów.
Develop zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Wszystkie dane odnoszą się do maksymalnej konfiguracji.